10 Cruzeiros (1980-1984)

10 Cruzeiros (1980-1984)