Gibraltar

 Nulli Expugnabilis Hosti  (Nepodmanený žiadnym nepriateľom)

Gibraltar - Pound (decimalized, 1971-date)

100 pence = 1 pound